ประเภทสินค้า
สินค้าแนะนำ
1
25%
RFID Reader 125Khz  HID RFID READER
SPS-011 -BOX
ปกติ 1,000.00 บาท
ลดเหลือ 750.00 บาท
ประหยัดถึง 250.00 บาท
40%
SRF-04
SPS-013-A2
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 90.00 บาท
ประหยัดถึง 60.00 บาท
50%
Matrix Keypad 4x4
SPS-022-BOX
ปกติ 100.00 บาท
ลดเหลือ 50.00 บาท
ประหยัดถึง 50.00 บาท
GPS Module SPS-58 High-Altitude GPS Receiver
SPS-033-A9
ราคา 990.00 บาท
Green LED 5mm
SPS-034
ราคา 3.00 บาท
Blue LED 5mm
SPS-035
ราคา 3.00 บาท
RGB LED 5mm Common Anode
SPS-036
ราคา 5.00 บาท
White LED F5mm
SPS-037
ราคา 3.00 บาท
LED RED F5mm
SPS-038
ราคา 3.00 บาท
Blue LED F5mm
SPS-039
ราคา 3.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
Pink LED F5mm
SPS-040
ราคา 3.00 บาท
Green LED F5mm
SPS-041
ราคา 3.00 บาท
GPS Module
SPS-042-A9
ราคา 600.00 บาท
SMA-KE
SPS-044-A9
ราคา 40.00 บาท
SMA Male Connecr Adapter Connector
SPS-045-A9
ราคา 55.00 บาท
35%
DS18B20 Temperature Sensor
SPS-047-A15
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 97.50 บาท
ประหยัดถึง 52.50 บาท
 7%
LCD 5110
SPS-052-A12
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 139.50 บาท
ประหยัดถึง 10.50 บาท
10%
Arduino Uno Mega328 R3
SPS-053-A7
ปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 450.00 บาท
ประหยัดถึง 50.00 บาท
17%
125Khz USB RFID READER
SPS-057
ปกติ 3,000.00 บาท
ลดเหลือ 2,490.00 บาท
ประหยัดถึง 510.00 บาท
Pre-Order
35%
125Khz RFID Card
SPS-058-A3
ปกติ 30.00 บาท
ลดเหลือ 19.50 บาท
ประหยัดถึง 10.50 บาท
35%
LCD 16x2
SPS-060-A12
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 97.50 บาท
ประหยัดถึง 52.50 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
DS18B20
SPS-061-A4
ราคา 55.00 บาท
80%
MPU-6050 3 Axis Gyroscope and Acce​lerometer Module V2
SPS-063-A18
ปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 100.00 บาท
ประหยัดถึง 400.00 บาท
10%
LCD Keypad Shield LCD1602 LCD
SPS-064-A21
ปกติ 300.00 บาท
ลดเหลือ 270.00 บาท
ประหยัดถึง 30.00 บาท
40%
USB TO RS485
SPS-070-A14
ปกติ 250.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
ประหยัดถึง 100.00 บาท
80%
Arduino Mega 2560
SPS-072-A6
ปกติ 1,200.00 บาท
ลดเหลือ 240.00 บาท
ประหยัดถึง 960.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
50%
GY-80-10DOF 9-axis Indicator Module L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085 Acceleration Gyro
SPS-076-A18
ปกติ 1,510.00 บาท
ลดเหลือ 755.00 บาท
ประหยัดถึง 755.00 บาท
45%
GY-721 HMC5883L Triple Axis Compass Magnetometer Sensor Module
SPS-077-A18
ปกติ 400.00 บาท
ลดเหลือ 220.00 บาท
ประหยัดถึง 180.00 บาท
10%
HC-06 Bluetooth Slave(ZS-040)
SPS-080-A18
ปกติ 400.00 บาท
ลดเหลือ 360.00 บาท
ประหยัดถึง 40.00 บาท
 5%
DHT22
SPS-083-A14
ปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 190.00 บาท
ประหยัดถึง 10.00 บาท
20%
RF1100-232 CC1101 433MHz Wireless RF Transceiver Module
SPS-084-A18
ปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 520.00 บาท
ประหยัดถึง 130.00 บาท
10%
GY-86 IMU/10DOF (MPU6050 HMC883L MS5611)
SPS-085-A18
ปกติ 1,000.00 บาท
ลดเหลือ 900.00 บาท
ประหยัดถึง 100.00 บาท
20%
RS485 to TTL
SPS-121-A11
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 120.00 บาท
ประหยัดถึง 30.00 บาท
50%
Arduino Super Save
SPS-129-A6
ปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 250.00 บาท
ประหยัดถึง 250.00 บาท
Pre-Order
15%
Temperature Controller
SPS-130-A8
ปกติ 300.00 บาท
ลดเหลือ 255.00 บาท
ประหยัดถึง 45.00 บาท
44%
Arduino Mega 2560 CH340
SPS-133-A6
ปกติ 858.00 บาท
ลดเหลือ 480.48 บาท
ประหยัดถึง 377.52 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
40%
Female/Female Jumper Wires จั๊มเปอร์ เมีย-เมีย 40 เส้น
SPS-134-BOX
ปกติ 100.00 บาท
ลดเหลือ 60.00 บาท
ประหยัดถึง 40.00 บาท
40%
Male/Female Jumper Wires จั๊มเปอร์ ผู้-เมีย 40 เส้น
SPS-135-BOX
ปกติ 100.00 บาท
ลดเหลือ 60.00 บาท
ประหยัดถึง 40.00 บาท
40%
Male/Male Jumper Wires จั๊มเปอร์ ตัวผู้-ตัวผู้  40 เส้น
SPS-136-BOX
ปกติ 100.00 บาท
ลดเหลือ 60.00 บาท
ประหยัดถึง 40.00 บาท
50%
3 in 1 , Altera / Xilinx / Lattice USB cable, usb Blaster
SPS-140-BOX
ปกติ 3,000.00 บาท
ลดเหลือ 1,500.00 บาท
ประหยัดถึง 1,500.00 บาท
2 Channel Isolated 5V Relay Module
SPS-146-A20
ราคา 110.00 บาท
20%
MT8870 DTMF voice codec module
SPS-147-A4
ปกติ 600.00 บาท
ลดเหลือ 480.00 บาท
ประหยัดถึง 120.00 บาท
CD4503 TTL BUFFER IC
SPS-148-A4
ราคา 30.00 บาท
Key Switch กุณแจ สวิท
SPS-148-A4
ราคา 45.00 บาท
8 Channel Isolated 5V Relay Module
SPS-149-A20
ราคา 310.00 บาท
10%
RTD PT100 Element
SPS-150-A11
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 135.00 บาท
ประหยัดถึง 15.00 บาท
10%
13.56 Mhz RFID Card
SPS-151-A3
ปกติ 20.00 บาท
ลดเหลือ 18.00 บาท
ประหยัดถึง 2.00 บาท
 5%
Matrix Led Module Display with MAX7219
SPS-152-A3
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 142.50 บาท
ประหยัดถึง 7.50 บาท
40%
RAMPS 1.4 Control Board
SPS-153-BOX
ปกติ 1,000.00 บาท
ลดเหลือ 600.00 บาท
ประหยัดถึง 400.00 บาท
Out Of Stock
40%
A4988 3D Printer Reprap Stepper Motor Driver
SPS-154-A2
ปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 120.00 บาท
ประหยัดถึง 80.00 บาท
35%
Display Reprap Ramps 1.4 LCD 2004 Control
SPS-155-A2
ปกติ 1,000.00 บาท
ลดเหลือ 650.00 บาท
ประหยัดถึง 350.00 บาท
100K ohm NTC 3950
SPS-156-A2
ราคา 10.00 บาท
40%
Smart Controller RAMPS 1.4 LCD 12864 LCD
SPS-157-A1
ปกติ 1,500.00 บาท
ลดเหลือ 900.00 บาท
ประหยัดถึง 600.00 บาท
30%
Heatbed MK3 Aluminium
SPS-158-A1
ปกติ 600.00 บาท
ลดเหลือ 420.00 บาท
ประหยัดถึง 180.00 บาท
 8%
Mechanical switch For Reprap ramps 1.4 3D printe
SPS-159-A1
ปกติ 60.00 บาท
ลดเหลือ 55.20 บาท
ประหยัดถึง 4.80 บาท
สายพาน  GT2-6mm
SPS-160-A1
ราคา 60.00 บาท
Pre-Order
20%
12v 40w Cartridge Heater
SPS-161-A1
ปกติ 120.00 บาท
ลดเหลือ 96.00 บาท
ประหยัดถึง 24.00 บาท
35%
E3D Hotend 3.0mm
SPS-162-A1
ปกติ 1,000.00 บาท
ลดเหลือ 650.00 บาท
ประหยัดถึง 350.00 บาท
40%
Switching PowerSupply  12V 15A
SPS-163-BOX
ปกติ 1,200.00 บาท
ลดเหลือ 720.00 บาท
ประหยัดถึง 480.00 บาท
Pre-Order
10%
Mini2440 + 3.5
SPS-164-BOX
ปกติ 5,500.00 บาท
ลดเหลือ 4,950.00 บาท
ประหยัดถึง 550.00 บาท
Switching PowerSupply 5V 10A
SPS-165-BOX
ราคา 450.00 บาท
10%
DS3231 High Precision Real-Time Clock (RTC)
SPS-168-A18
ปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 180.00 บาท
ประหยัดถึง 20.00 บาท
Non-invasive AC Current Sensor (100A max)
SPS-170-BOX
ราคา 550.00 บาท
Non-invasive AC Current Sensor (30A max)
SPS-171-BOX
ราคา 550.00 บาท
10%
Magnetic card Reader
SPS-172-BOX
ปกติ 1,200.00 บาท
ลดเหลือ 1,080.00 บาท
ประหยัดถึง 120.00 บาท
1
 
Online:  15
Visits:  1,014,019
Today:  203
PageView/Month:  15,657