ประเภทสินค้า
สินค้ามีส่วนลด
1
10%
Logic Analyzer
SPS-010
ปกติ 2,500.00 บาท
ลดเหลือ 2,250.00 บาท
ประหยัดถึง 250.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
25%
RFID Reader 125Khz  HID RFID READER
SPS-011 -BOX
ปกติ 1,000.00 บาท
ลดเหลือ 750.00 บาท
ประหยัดถึง 250.00 บาท
40%
SRF-04
SPS-013-A2
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 90.00 บาท
ประหยัดถึง 60.00 บาท
10%
13.56 Mhz RFID Reader
SPS-015-B0X
ปกติ 1,250.00 บาท
ลดเหลือ 1,125.00 บาท
ประหยัดถึง 125.00 บาท
50%
Matrix Keypad 4x4
SPS-022-BOX
ปกติ 100.00 บาท
ลดเหลือ 50.00 บาท
ประหยัดถึง 50.00 บาท
10%
PIR Motion Sensor Module
SPS-023-A2
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 135.00 บาท
ประหยัดถึง 15.00 บาท
20%
USBasp
SPS-027-A14
ปกติ 250.00 บาท
ลดเหลือ 200.00 บาท
ประหยัดถึง 50.00 บาท
20%
DHT11 Temperature & Huminity Sensor
SPS-028-A2
ปกติ 100.00 บาท
ลดเหลือ 80.00 บาท
ประหยัดถึง 20.00 บาท
90%
2.4Ghz nRF24L01 Wireless module V2
SPS-029
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 15.00 บาท
ประหยัดถึง 135.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
75%
NRF24L01 + PA + LNA module
SPS-031
ปกติ 650.00 BAHT
ลดเหลือ 162.50 BAHT
ประหยัดถึง 487.50 BAHT
สินค้าหมดชั่วคราว
35%
DS18B20 Temperature Sensor
SPS-047-A15
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 97.50 บาท
ประหยัดถึง 52.50 บาท
 7%
LCD 5110
SPS-052-A12
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 139.50 บาท
ประหยัดถึง 10.50 บาท
10%
Arduino Uno Mega328 R3
SPS-053-A7
ปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 450.00 บาท
ประหยัดถึง 50.00 บาท
40%
Remote & Reciver  4  ปุ้ม/4 output V2
SPS-054-A17
ปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 300.00 บาท
ประหยัดถึง 200.00 บาท
30%
Reciver V2
SPS-056
ปกติ 250.00 บาท
ลดเหลือ 175.00 บาท
ประหยัดถึง 75.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
17%
125Khz USB RFID READER
SPS-057
ปกติ 3,000.00 บาท
ลดเหลือ 2,490.00 บาท
ประหยัดถึง 510.00 บาท
Pre-Order
35%
125Khz RFID Card
SPS-058-A3
ปกติ 30.00 บาท
ลดเหลือ 19.50 บาท
ประหยัดถึง 10.50 บาท
20%
Barcode Scaner
SPS-059-BOX
ปกติ 1,200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
ประหยัดถึง 240.00 บาท
35%
LCD 16x2
SPS-060-A12
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 97.50 บาท
ประหยัดถึง 52.50 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
80%
MPU-6050 3 Axis Gyroscope and Acce​lerometer Module V2
SPS-063-A18
ปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 100.00 บาท
ประหยัดถึง 400.00 บาท
10%
LCD Keypad Shield LCD1602 LCD
SPS-064-A21
ปกติ 300.00 บาท
ลดเหลือ 270.00 บาท
ประหยัดถึง 30.00 บาท
60%
development board  2-way 4 relay
SPS-065-A20
ปกติ 400.00 บาท
ลดเหลือ 160.00 บาท
ประหยัดถึง 240.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
75%
SRD-5VDC-SL-C
SPS-066
ปกติ 20.00 บาท
ลดเหลือ 5.00 บาท
ประหยัดถึง 15.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
40%
USB TO RS485
SPS-070-A14
ปกติ 250.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
ประหยัดถึง 100.00 บาท
80%
Arduino Mega 2560
SPS-072-A6
ปกติ 1,200.00 บาท
ลดเหลือ 240.00 บาท
ประหยัดถึง 960.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
50%
 I2C RTC DS1307 with AT24C32 Module
SPS-073-A18
ปกติ 300.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
ประหยัดถึง 150.00 บาท
50%
GY-80-10DOF 9-axis Indicator Module L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085 Acceleration Gyro
SPS-076-A18
ปกติ 1,510.00 บาท
ลดเหลือ 755.00 บาท
ประหยัดถึง 755.00 บาท
45%
GY-721 HMC5883L Triple Axis Compass Magnetometer Sensor Module
SPS-077-A18
ปกติ 400.00 บาท
ลดเหลือ 220.00 บาท
ประหยัดถึง 180.00 บาท
70%
BMP180 Pressure Module (GY-68)
SPS-078-A2
ปกติ 400.00 บาท
ลดเหลือ 120.00 บาท
ประหยัดถึง 280.00 บาท
10%
HC-06 Bluetooth Slave(ZS-040)
SPS-080-A18
ปกติ 400.00 บาท
ลดเหลือ 360.00 บาท
ประหยัดถึง 40.00 บาท
 5%
DHT22
SPS-083-A14
ปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 190.00 บาท
ประหยัดถึง 10.00 บาท
20%
RF1100-232 CC1101 433MHz Wireless RF Transceiver Module
SPS-084-A18
ปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 520.00 บาท
ประหยัดถึง 130.00 บาท
10%
GY-86 IMU/10DOF (MPU6050 HMC883L MS5611)
SPS-085-A18
ปกติ 1,000.00 บาท
ลดเหลือ 900.00 บาท
ประหยัดถึง 100.00 บาท
30%
ACS712ELCTR-30A-T Current Sensor Module (+/- 30 Amp)
SPS-087-A2
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 105.00 บาท
ประหยัดถึง 45.00 บาท
40%
White Mini ELM327 V1.5 Bluetooth OBD2 OBDII Auto Diagnostic Scanner Tool
SPS-088-BOX
ปกติ 650.00 บาท
ลดเหลือ 390.00 บาท
ประหยัดถึง 260.00 บาท
40%
Ethernet (WIZnet 5100) with Micro SD card Shield
SPS-ETN-A16
ปกติ 800.00 บาท
ลดเหลือ 480.00 บาท
ประหยัดถึง 320.00 บาท
30%
MPU-6050 3 Axis Gyroscope and Acce​lerometer Module V1(GY-521)
SPS-097-A18
ปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 350.00 บาท
ประหยัดถึง 150.00 บาท
40%
Arduino Pro Micro
SPS-099-A7
ปกติ 576.00 บาท
ลดเหลือ 345.60 บาท
ประหยัดถึง 230.40 บาท
21%
PL2303HX USB to UART TTL Cable
SPS-102-A14
ปกติ 250.00 บาท
ลดเหลือ 197.50 บาท
ประหยัดถึง 52.50 บาท
20%
TTL TO RS232 Level
SPS-105-A14
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 120.00 บาท
ประหยัดถึง 30.00 บาท
30%
3.3V TO 5V TTL logic level conversion
SPS-106-A14
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 105.00 บาท
ประหยัดถึง 45.00 บาท
10%
MAX7219 7Segment Module
SPS-107-A15
ปกติ 280.00 บาท
ลดเหลือ 252.00 บาท
ประหยัดถึง 28.00 บาท
30%
SD / Micro SD Card Breakout Module
SPS-110-A8
ปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 140.00 บาท
ประหยัดถึง 60.00 บาท
40%
Solar Cell 5v 600mA USB
SPS-111-BOX
ปกติ 800.00 บาท
ลดเหลือ 480.00 บาท
ประหยัดถึง 320.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
34%
Touch Panel Display for Arduino
SPS-113-A12
ปกติ 600.00 บาท
ลดเหลือ 396.00 บาท
ประหยัดถึง 204.00 บาท
10%
L9110S motor control chip
SPS-114-A11
ปกติ 300.00 บาท
ลดเหลือ 270.00 บาท
ประหยัดถึง 30.00 บาท
20%
ST-link V2
SPS-115-A11
ปกติ 250.00 บาท
ลดเหลือ 200.00 บาท
ประหยัดถึง 50.00 บาท
 5%
SHT-10  Humidity & Temperature Sensor
SPS-117-A4
ปกติ 300.00 บาท
ลดเหลือ 285.00 บาท
ประหยัดถึง 15.00 บาท
20%
RS485 to TTL
SPS-121-A11
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 120.00 บาท
ประหยัดถึง 30.00 บาท
10%
I2C LCD Module
SPS-123-A8
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 135.00 บาท
ประหยัดถึง 15.00 บาท
Out Of Stock
50%
Arduino Super Save
SPS-129-A6
ปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 250.00 บาท
ประหยัดถึง 250.00 บาท
Pre-Order
15%
Temperature Controller
SPS-130-A8
ปกติ 300.00 บาท
ลดเหลือ 255.00 บาท
ประหยัดถึง 45.00 บาท
44%
Arduino Mega 2560 CH340
SPS-133-A6
ปกติ 858.00 บาท
ลดเหลือ 480.48 บาท
ประหยัดถึง 377.52 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
40%
Female/Female Jumper Wires จั๊มเปอร์ เมีย-เมีย 40 เส้น
SPS-134-BOX
ปกติ 100.00 บาท
ลดเหลือ 60.00 บาท
ประหยัดถึง 40.00 บาท
40%
Male/Female Jumper Wires จั๊มเปอร์ ผู้-เมีย 40 เส้น
SPS-135-BOX
ปกติ 100.00 บาท
ลดเหลือ 60.00 บาท
ประหยัดถึง 40.00 บาท
40%
Male/Male Jumper Wires จั๊มเปอร์ ตัวผู้-ตัวผู้  40 เส้น
SPS-136-BOX
ปกติ 100.00 บาท
ลดเหลือ 60.00 บาท
ประหยัดถึง 40.00 บาท
20%
Water Sensor สวิทลูกลอย
SPS-137-BOX
ปกติ 1,000.00 บาท
ลดเหลือ 800.00 บาท
ประหยัดถึง 200.00 บาท
30%
Magnetic Water Sensor เซ็นเซอร์วัดการใหล
SPS-138-A19
ปกติ 400.00 บาท
ลดเหลือ 280.00 บาท
ประหยัดถึง 120.00 บาท
Pre-Order
50%
Magnetic Switch สวิทแม่เหล็ก
SPS-139-A8
ปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 100.00 บาท
ประหยัดถึง 100.00 บาท
50%
3 in 1 , Altera / Xilinx / Lattice USB cable, usb Blaster
SPS-140-BOX
ปกติ 3,000.00 บาท
ลดเหลือ 1,500.00 บาท
ประหยัดถึง 1,500.00 บาท
50%
 Digital Thermometer
SPS-141-A4
ปกติ 800.00 บาท
ลดเหลือ 400.00 บาท
ประหยัดถึง 400.00 บาท
20%
MT8870 DTMF voice codec module
SPS-147-A4
ปกติ 600.00 บาท
ลดเหลือ 480.00 บาท
ประหยัดถึง 120.00 บาท
10%
RTD PT100 Element
SPS-150-A11
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 135.00 บาท
ประหยัดถึง 15.00 บาท
10%
13.56 Mhz RFID Card
SPS-151-A3
ปกติ 20.00 บาท
ลดเหลือ 18.00 บาท
ประหยัดถึง 2.00 บาท
 5%
Matrix Led Module Display with MAX7219
SPS-152-A3
ปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 142.50 บาท
ประหยัดถึง 7.50 บาท
40%
RAMPS 1.4 Control Board
SPS-153-BOX
ปกติ 1,000.00 บาท
ลดเหลือ 600.00 บาท
ประหยัดถึง 400.00 บาท
Out Of Stock
40%
A4988 3D Printer Reprap Stepper Motor Driver
SPS-154-A2
ปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 120.00 บาท
ประหยัดถึง 80.00 บาท
35%
Display Reprap Ramps 1.4 LCD 2004 Control
SPS-155-A2
ปกติ 1,000.00 บาท
ลดเหลือ 650.00 บาท
ประหยัดถึง 350.00 บาท
40%
Smart Controller RAMPS 1.4 LCD 12864 LCD
SPS-157-A1
ปกติ 1,500.00 บาท
ลดเหลือ 900.00 บาท
ประหยัดถึง 600.00 บาท
30%
Heatbed MK3 Aluminium
SPS-158-A1
ปกติ 600.00 บาท
ลดเหลือ 420.00 บาท
ประหยัดถึง 180.00 บาท
 8%
Mechanical switch For Reprap ramps 1.4 3D printe
SPS-159-A1
ปกติ 60.00 บาท
ลดเหลือ 55.20 บาท
ประหยัดถึง 4.80 บาท
20%
12v 40w Cartridge Heater
SPS-161-A1
ปกติ 120.00 บาท
ลดเหลือ 96.00 บาท
ประหยัดถึง 24.00 บาท
35%
E3D Hotend 3.0mm
SPS-162-A1
ปกติ 1,000.00 บาท
ลดเหลือ 650.00 บาท
ประหยัดถึง 350.00 บาท
40%
Switching PowerSupply  12V 15A
SPS-163-BOX
ปกติ 1,200.00 บาท
ลดเหลือ 720.00 บาท
ประหยัดถึง 480.00 บาท
Pre-Order
10%
Mini2440 + 3.5
SPS-164-BOX
ปกติ 5,500.00 บาท
ลดเหลือ 4,950.00 บาท
ประหยัดถึง 550.00 บาท
10%
DS3231 High Precision Real-Time Clock (RTC)
SPS-168-A18
ปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 180.00 บาท
ประหยัดถึง 20.00 บาท
10%
Magnetic card Reader
SPS-172-BOX
ปกติ 1,200.00 บาท
ลดเหลือ 1,080.00 บาท
ประหยัดถึง 120.00 บาท
1
 
Online:  14
Visits:  1,014,028
Today:  212
PageView/Month:  15,666